Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy Đất Cảng (“Anh Huy Đất Cảng” hoặc “Công ty”) biên soạn điều khoản chính sách bảo mật thông tin khách hàng nhằm bảo đảm cam kết về bảo mật thông tin cho người dùng. Các điều khoản dưới đây sẽ được chúng tôi áp dụng trên trang: anhhuydatcang.vn

Mục đích và phạm vi thu thập của chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang web anhhuydatcang.vn bao gồm: email, số điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Anh Huy Đất Cảng cần quý khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Anh Huy Đất Cảng hỗ trợ thông tin đặt vé cho khách hàng và liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Phạm vi sử dụng thông tin

Khi yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, chúng tôi mong muốn cung cấp những dịch vụ thiết thực nhất tới khách hàng. Anh Huy Đất Cảng tôn trọng sự riêng tư và sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi tên cũng như thông tin cá nhân của khách hàng với các tổ chức khác ngoài những tổ chức được liệt kê trong điều khoản này.

Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp Công ty:

  • Tư vấn và giải đáp cho khách hàng miễn phí qua điện thoại, email…
  • Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi giữa khách hàng và Anh Huy Đất Cảng;
  • Ngăn ngừa các hoạt động giả mạo khách hàng;
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong trường hợp đặc biệt;
  • Các hoạt động quảng bá, khảo sát về dịch vụ phụ trợ của Công ty;
  • Liên hệ xác nhận đặt chỗ khi nhận được yêu cầu từ khách hàng;
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi.

Thời gian lưu trữ thông tin Chính sách bảo mật thông tin khách hàng 

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ bởi khách hàng và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Anh Huy Đất Cảng. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của Anh Huy Đất Cảng.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Anh Huy Đất Cảng thực hiện việc này.

Đối tượng chia sẻ thông tin

Anh Huy Đất Cảng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của luật sư cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của nhà xe.

Anh Huy Đất Cảng sẽ cung cấp thông tin của khách hàng khi Anh Huy Đất Cảng tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đảm bảo sự an toàn của khách hàng hoặc người khác, điều tra gian lận hay vi phạm pháp luật.

Theo nội dung chính sách bảo mật thông tin khách hàng, nếu Anh Huy Đất Cảng tham gia vào sát nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài sản, khách hàng sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang web của Anh Huy Đất Cảng về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như bất kì quyền của khách hàng nào liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, tới bất kì bên thứ ba nào với sự đồng ý của khách hàng.

Như hầu hết các trang web khác, chúng tôi tự động tổng hợp thông tin và lưu trữ chúng trên tập tin lịch sử lưu trữ.

Thông tin này bao gồm địa chỉ Internet, loại trình duyệt và ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang đến và trang đi, hệ thống vận hành, ngày tháng và thông tin về click chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tìm hiểu và phân tích xu hướng, để quản trị trang web đồng thời nghiên cứu hành vi khách hàng, thu thập thông tin cá nhân của người dùng.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Anh Huy Đất Cảng được Anh Huy Đất Cảng cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của nhà xe.  Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Ngoại trừ các trường hợp được nêu tại Điều 5 nêu trên, Công ty cam kết không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin theo chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Anh Huy Đất Cảng sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng.

Ban quản lý Anh Huy Đất Cảng yêu cầu các cá nhân khi đăng ký sử dụng dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Anh Huy Đất Cảng không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Một số đề mục trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Công ty có thể thay đổi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi cách thức thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ thương mại hoá các bước để thông báo tới các khách hàng bằng email và giải trình sự thay đổi đó và đưa ra lựa chọn có cho phép hay không việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trên các thay đổi mới.

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của Anh Huy Đất Cảng trong trường hợp phát hiện việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích và phạm vi đã thông báo. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Anh Huy Đất Cảng sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, Anh Huy Đất Cảng sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời theo đúng Chính sách bảo mật thông tin khách hàng.

*** Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về hệ thống chính sách bảo mật thông tin khách hàng, hoặc bất kì thắc mắc về Anh Huy Đất Cảng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời.

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy 

Địa Chỉ: 87 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Email: anhhuydatcangbus@gmail.com

Hotline: 0243.650.2202

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×

Liên hệ hotline

Hotline xe khách 19001876
Hotline Bus Thường
(Hà Nội - Cát Bà)
0904.056.256
Hotline vận chuyển hàng 0912.629.622
Hotline xe Limousine 0813.582.582
Hotline Limousine
(Hà Nội - Cát Bà)
1900.299.915